Cuma, Haziran 17, 2005

Rölativite hesaplarıyla alakalı fortran programları

Meraklısına programlar:

program relativity
!bu program hareketli cisme göre ölçülen zamanın genleşmesini hesaplar
real::t,tson,v,c
c=299792458
print*,"hareketli cisimde olculen zamani giriniz"
read*,t
print*,"haraketli cismin hizini giriniz"
read*,v
tson=t/sqrt(1-(v**2)/(c**2))
print*,tson
end program relativity


program relativity
!bu program verilen hızda hareket eden cismin boyunu hesaplar
real::l,v,lson,c
character(len=1)::a
c=299792458
do
print*,"cismin ilk boyunu giriniz"
read*,l
print*,"cismin hizini giriniz"
read*,v
lson=l*sqrt(1-(v**2)/(c**2))
print*,"cismin",v,"hizindaki boyu",lson,"m"
print*,"bir daha hesap yapmak istiyor musunuz?"
read*,a
if (a=="e")then
cycle
endif
if (a/="e")then
exit
endif
enddo
end program relativity

Hiç yorum yok: